SAN & NAS ÇÖZÜMLERİ

Bilişim Sistemleri için Veri Depolama

Veri işleyen kuruluşların vazgeçilmez sistem kaynaklarından olan veri depolama sistemleri ve bunların işletilmesi yıllar içerisinde daha detaylı hale gelirken, önemleri ve bunları koruma gereksinimleri de hızla artıyor.

Veri depolama sistemlerinde güncel ve sıklıkla tercih edilen çözüm olarak, farklı uygulamaları, değişen iş yüklerini ve yeni gereksinimleri destekleyebilen esnek mimarilere yönelim tercih ediliyor.

Küre Yazılım olarak, kurum ve kuruluşların yeni gelişen veri depolama gereksinimlerine maliyet etkin ve garantili çözümler sunuyoruz.

image

Veri Depolama Nedir?

Veri depolama; bilginin üretildiği andan silineceği ana kadar kesintiye uğramadan ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan, altyapısında bilginin saklanmasını, sınıflandırılmasını ve korunmasını sağlayan ortamların kullanıldığı, veri kaybını önlemek ve veriyi daha hızlı transfer etmek üzere özelleşebilen sistemlerin genel adıdır.

BT/IT Sistemleri İçin Veri Depolama Çözümleri

image

NAS Çözümleri - NAS Nedir?

NAS (Network Attached Storage - Ağa Bağlı Depolama) cihazları; işletmelerde veri depolama ve yedeklemede kullanılan, yerel ağda TCP/IP protokolü üzerinden çalışan, merkezi bir lokasyonda saklanan verilerin paylaşıma açılması için konumlandırılan veri depolama cihazlarıdır. Windows, Mac, Linux işletim sistemleri tarafından desteklenen NAS cihazları; CIFS, SMB, NFS, FTP & SFTP, WebDAV, SSH, iSCSI, HTTP/S dosya aktarım protokollerini kullanabilirler. NAS cihazlarını öne çıkaran en önemli özelliklerden bir tanesi, RAID mimarisini barındırmaları ve kişilere/kuruluşlara kendi özel bulutlarını oluşturma imkânı vermeleridir.

image

SAN Çözümleri - SAN Nedir?

SAN (Storage Area Network - Depolama Alan Ağı); sunucuları ve depolama ünitelerini birbirlerine bağlayan, sunucular/depolama üniteleri arasında hızlı ve güvenli veri bağlantısı sağlamak için özelleşmiş ağ türüdür. Geleneksel LAN yapısında dosya sunucularının trafiği, tüm ağın trafiği ile aynı protokol alanında işlediği için sistemin veriminde azalma görülür. SAN depolama üniteleri ağdaki sunucu ve diğer depolama ünitelerinin ulaşımına açıklardır, fakat aynı ağ protokollerini kullanmadıkları için sistem veriminde azalma olmaz. SAN mimarisinde yaygın kullanılan protokoller: FC, SAS & iSCSI.

image

SAN Sistemi Avantajları

SAN; sanallaştırma, büyük veri ve hibrit bulut gibi bilişim sistemlerini desteklerken, daha fazla verinin taşınmasını desteklemek için dikey olarak ölçeklenebilir. Kuruluşların BT gelişmelerine adapte olmaları konusunda, uygun bütçeyle ve sistemin çevrimiçi süresine etki etmeden güncelleme imkânı sağlar. SAN çözümleri yelpazesi, ilke tabanlı otomasyon ve akıllı veri yönetim sistemlerinden, gereksinimlere uygun çeşitli depolama ağı çözümlerine kadar genişler. Yedekleme, kurtarma ve iletişimdeki verimin artışına, kurulum ve işletme giderlerinin azalmasına destek olur.

EN İYİLERLE ÇALIŞIYORUZ

Veri Depolama Çözüm Ortaklarımız

Sizi Arayalım

Bilgilerinizi girin, destek ekibimiz sizi iş saatleri içerisinde arasın, ilgilendiğiniz konu hakkında bilgi versin.

    Bilgileriniz asla paylaşılmaz ve hiç kimseye satılmaz.